Hoạt động ý nghĩa chào mừng ngày thành lập QĐND Việt Nam 22/12 của các bé điểm lẻ thôn Thuận Hòa.

Lượt xem: