Hoạt động âm nhạc của các bé phân hiệu Thuận Hòa

Hoạt động âm nhạc của các bé phân hiệu Thuận Hòa

Lượt xem:

[...]
Hoạt động trải nghiệm “Làm vườn cùng bác nông dân”

Hoạt động trải nghiệm “Làm vườn cùng bác nông dân”

Lượt xem:

[...]
Tăng cường các biện pháp ngăn chặn bạo lực học đường

Tăng cường các biện pháp ngăn chặn bạo lực học đường

Lượt xem:

GD&TĐ – Ngày 21/11/2016, Bộ GD&ĐT ban hành văn bản 5727/BDGĐT-CTHSSV gửi Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường.   Theo văn bản này, thời gian qua, Bộ GD&ĐT đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn tình trạng bạo lực học [...]