🌼🌻🌻Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn giáo dục mầm non (GDMN) sáng ngày 16 tháng 12 năm 2023 trường MN Hoa Mai tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên trong trường và nhóm trẻ tư thục Hoạ My, xã Thuận Hạnh.🌹

Lượt xem: